Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

"Rád bych poděkoval voličům, kteří nás podpořili v komunálních volbách. Vaší podpory si velice vážím".  Miroslav Raška


 www.mokducslvalklobouky.estranky.cz/fotoalbum/kandidatka-2010/

 

spolecna.jpg

Vážení farníci, spoluobčané,

 

děkujeme vám všem, kdo jste dali hlas KDU- ČSL v parlamentních volbách na konci května. I když v celostátním měřítku naše strana nedosáhla potřebných 5%, aby se dostala do parlamentu, věříme, že z politického života - i díky našemu věřícímu kraji - nezmizí. Křesťanské hodnoty je právě v dnešním bezohledném a necitelném světě třeba pozorně a s láskou pěstovat a rozvíjet.

 

 Nám, kteří kandidujeme v říjnových komunálních volbách za KDU-ČSL ve Valašských Kloboukách, jde právě o toto. Chceme spolu s vámi budovat město, ve kterém se bude každý cítit dobře; svět respektující Boží zákony a evangelijní lásku k bližním.
 V nejbližších dnech proběhnou v celé zemi komunální volby. Naše strana KDU-ČSL ve Val.Kloboukách se na tuto událost už delší dobu připravovala jak výběrem kandidátů, tak také přípravou podkladů,  jak by naše město mělo pokračovat ve svém rozvoji v dalších letech. Všichni naši kandidáti jsou vám jistě známi a pohovořit si s nimi můžete kdekoliv, třeba i u kostela. Na naší kandidátce jsou lidé mnoha oborů lidské činnosti, a i to je zárukou toho, že názory a debaty nebudou jednostranné, ale vyvážené. 

 

Pokud budete chtít, přečtěte si prosím náš volební program, přijďte  k volbám a podpořte nás v našem úsilí pomáhat budovat naše krásné město a ještě lepší mezilidské vztahy v něm.


                                                                                                                                        Vaši kandidáti za KDU – ČSL

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

„Bez Božího požehnání marné lidské namáhání.“

„Člověče, přičiň se a Bůh Ti pomůže.“

 

 

S Boží pomocí se chceme v nadcházejícím volebním období ve Valašských Kloboukách, pokud nám dáte důvěru, přičinit o

 

ROZVOJ

města Valašské Klobouky

Rozvoj - rodina  

-       Vytváření podmínek pro individuální i skupinovou bytovou výstavbu. 

-       Podpora rodin a sociálně slabých spoluobčanů.

-       Podpora rodinných pasů.

-       Podpora zřízení centra pro mezigenerační setkávání s nabídkou  vzdělávacích a kulturních aktivit (tzv. Pastorační středisko).

 

Občanská společnost

-       Rozšíření parkovacích ploch s cílem zachování maximálního možného množství zeleně (ve středu města, u polikliniky…).

-       Podpora vzniku nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s bohatou nabídkou volnočasových aktivit, zázemím pro kulturní a sportovní činnost mladých lidí a možností individuální péče a pomoci.

-      Zajištění bytu pro osoby v akutní sociální nouzi.

-       Vytváření výhodných podmínek pro neziskové organizace.

-      Možnost zesílení vlivu místních částí města na sestavování rozpočtu města s cílem jejich rozvoje.

-       Zvýšení informovanosti občanů o dění a opatřeních města.

-       Provoz internetových stránek s možností vyjádřit se k jednotlivým rozhodnutím, návrhům a k dění ve městě.

 

Zaměstnanost

-       Podpora podnikatelských aktivit ve městě a okolních obcích.

-       Stálé hledání a realizace možností vedoucích ke snížení nezaměstnanosti.

 

Vzdělání

-       Podpora a úsilí o rozvoj kvalitního středoškolského i učňovského vzdělávání.

-       Maximální možná finanční podpora a aktivní spolupráce se základní školou.

 

Odpočinek

-      Podpora organizací a spolků zabezpečujících volnočasové aktivity pro děti, mládež, dospělé i seniory s cílem jejich rozšíření a zkvalitnění.

-       Podpora výstavby cyklostezek směr Poteč, Brumov – Bylnice, rekonstrukce  

lyžařského areálu.

-       Rozšíření zelených parkových ploch pro rodinnou relaxaci, důsledná a kvalitní péče o městskou zeleň, dětské koutky…

-       Podpora sportovních a kulturních sdružení,…

Jasný cíl

-       Využívání maximálního možného čerpání finančních prostředků z evropských fondů s cílem přiblížit se úrovní k okolním srovnatelným městům a podpořit evropskými penězi všechny výše uvedené aktivity.

-       Průhledné vyhodnocování výběrových řízení veřejných zakázek s cílem výběru nejvýhodnějších dodávek, zveřejňování na městských webových stránkách.

-       Hospodárný provoz a správa městu podřízených organizací s cílem efektivních úspor.

 

 

O rozvoj našeho města  chceme usilovat společně s Vámi, našimi spoluobčany, a proto nás zajímají Vaše připomínky i návrhy. Napište nám je prosím prostřednictvím našich webových stránek: www.mokducslvalklobouky.estranky.cz. Zde se můžete i blíže seznámit s jednotlivými kandidáty a akcemi MO KDU-ČSL.

Zda výše uvedený program budeme moci prosadit a v jaké míře, to závisí v této chvíli na vás a na tom, komu dáte v nadcházejících komunálních volbách hlas.